Logopedie & Vocal Coaching

Anitsia Ansems

 

Logopedist


Vanaf april 2015 ben ik werkzaam bij "Logopedisch centrum Rotterdam". Hier behandel ik cliënten in de praktijk maar ook aan huis. Mijn doelgroep is zowel kinderen als volwassenen.

Vanaf januari 2016 ben ik ook werkzaam bij logopediepraktijk Thomassen te Breda. Hier zal ik ook kinderen en volwassenen behandelen.

Ik ben een allround logopedist welke diverse klachten/stoornissen behandeld. De onderstaande problemen behandel ik:

Taalontwikkelingsstoornis:
Dit is een stoornis in het kunnen aanleren van taal. Hierin onderscheiden we vier categorieën:
1. Begrijpen van gesproken taal.
2. Spreken van taal.
3. Lezen van taal.
4. Schrijven van taal.

Spraakstoornis:
Hierbij denkt u het niet goed uitspreken van woorden/klanken of het niet uit kunnen spreken van klanken. We spreken dan van een fonologische- of fonetische stoornis.

Stoornis in het (voorbereidend) lezen, spellen en de luistervaardigheden:

Afwijkende mondgewoonten:
Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar: www.logopedie.nl/site/afwijkende_mondgewoonten

Mijn aandachtsgebieden zijn:

Adem- en Stemstoornissen:
Ik help u bij het verbeteren van uw stem. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de volgende klachten:
Astma, COPD, genderdysfonie, hyperventilatie, stembandverlamming, stemklachten en stemproblemen bij kanker. Voor meer informatie kunt u eens kijken op:
http://www.logopedie.nl/site/stem

Neurologische stoornissen:
Deze stoornissen kunnen zich voordoen wanneer er spraken is geweest van een CVA, in de volksmond ook wel beroerte genoemd. Problemen na een CVA kunnen aanwezig zijn bij:
- Eten en drinken (dysfagie)
- Spreken (dysartrie)
- Taal (afasie)